Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hà
Họ và tên Nguyễn Thị Hà
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0985506694
Email ngochanhhbg@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách