Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tuyến
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyến
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Trường MN Hoàng Lương
Điện thoại 0987431665
Email Nguyentuyen65hh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách