Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 • Trần Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0359558353
  • Email:
   tranlan2708@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM mẫu giáo 3-4 tuổi
  • Điện thoại:
   0976134404
  • Email:
   huyenhoangluong@gmail.com
 • Kiều Nguyệt Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM mẫu giáo 5-6 tuổi
  • Email:
   kieunga82hoangluong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985506694
  • Email:
   ngochanhhbg@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973182234
  • Email:
   nguyenthuha.duong.phuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987431665
  • Email:
   Nguyentuyen65hh@gmail.com