Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
Thông tin chi tiết:
Kiều Nguyệt Nga
Họ và tên Kiều Nguyệt Nga
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng CM mẫu giáo 5-6 tuổi
Trình độ Đại học
Email kieunga82hoangluong@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách