Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lanh
Họ và tên Nguyễn Thị Lanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cao đẳng
Điện thoại 0393427770
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách