Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 28/04/21  Chăm sóc trẻ  6
Thực đơn hàng ngày của cô và trò Trường MN Hoàng Lương
 25/02/21  Chăm sóc trẻ  14
Bữa ăn của trẻ khi trở lại trường.
 28/12/20  Hoạt động chuyên môn  19
Hoạt động phong trào Cô đổi mới sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động
 27/11/20  Hoạt động chuyên môn  22
Sinh hoạt chuyên đề cấp trường
 15/01/20  Hoạt động chuyên môn  43
Giờ học đầy hăng say của các bé lớp 3 tuổi A3
 31/12/19  Chăm sóc trẻ  43
Trường MN Hoàng Lương luôn trú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng
 27/10/19  Hoạt động chuyên môn  64
Tổ chức thi GVG cấp trường vòng SKKN
 27/10/19  Chăm sóc trẻ  45
Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Hoàng Lương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1