Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 15/01/20  Hoạt động chuyên môn  10
Giờ học đầy hăng say của các bé lớp 3 tuổi A3
 31/12/19  Chăm sóc trẻ  9
Trường MN Hoàng Lương luôn trú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng
 27/10/19  Hoạt động chuyên môn  16
Tổ chức thi GVG cấp trường vòng SKKN
 27/10/19  Chăm sóc trẻ  13
Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Hoàng Lương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1
 27/10/19  Hoạt động chuyên môn  15
Xây dựng môi trường thân thiện, Cô đổi mới sáng tạo - Trẻ tích cực hoạt động
 28/09/19  Hoạt động chuyên môn  17
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần 2 năm học 2019 - 2020 
 30/04/19  Hoạt động chuyên môn  14
Hoạt động trải nghiệm của trẻ 5-6 tuổi với đề tài " Bé chào mừng ngày giải phóng miền nam"
 22/03/19  Hoạt động chuyên môn  13
Giờ hoạt động cô đổi mới sáng tạo của giáo viên