Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 31/12/19  Chăm sóc trẻ  9
Trường MN Hoàng Lương luôn trú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng
 27/10/19  Chăm sóc trẻ  13
Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Hoàng Lương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1
 18/02/19  Chăm sóc trẻ  15
Chăm sóc trẻ trong giờ ăn của các lớp.
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  18
Tổ chức giờ ăn cho trẻ
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  12
Tập thể CBGV,NV Trường MN Hoàng Lương tích cực trồng và chăm sóc vườn rau để cung cấp rau sạch cho các cháu tại trường.
 11/05/18  Chăm sóc trẻ  25
Trẻ ngồi ngăy ngắn chuẩn bị giờ ăn