Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 28/04/21  Chăm sóc trẻ  24
Thực đơn hàng ngày của cô và trò Trường MN Hoàng Lương
 25/02/21  Chăm sóc trẻ  29
Bữa ăn của trẻ khi trở lại trường.
 31/12/19  Chăm sóc trẻ  58
Trường MN Hoàng Lương luôn trú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng
 27/10/19  Chăm sóc trẻ  60
Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Hoàng Lương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1
 18/02/19  Chăm sóc trẻ  57
Chăm sóc trẻ trong giờ ăn của các lớp.
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  64
Tổ chức giờ ăn cho trẻ
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  54
Tập thể CBGV,NV Trường MN Hoàng Lương tích cực trồng và chăm sóc vườn rau để cung cấp rau sạch cho các cháu tại trường.
 11/05/18  Chăm sóc trẻ  70
Trẻ ngồi ngăy ngắn chuẩn bị giờ ăn