Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 28/04/21  Chăm sóc trẻ  18
Thực đơn hàng ngày của cô và trò Trường MN Hoàng Lương
 25/02/21  Chăm sóc trẻ  23
Bữa ăn của trẻ khi trở lại trường.
 31/12/19  Chăm sóc trẻ  52
Trường MN Hoàng Lương luôn trú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giảm tỷ lệ trẻ  suy dinh dưỡng
 27/10/19  Chăm sóc trẻ  55
Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã Hoàng Lương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1
 18/02/19  Chăm sóc trẻ  52
Chăm sóc trẻ trong giờ ăn của các lớp.
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  59
Tổ chức giờ ăn cho trẻ
 29/10/18  Chăm sóc trẻ  49
Tập thể CBGV,NV Trường MN Hoàng Lương tích cực trồng và chăm sóc vườn rau để cung cấp rau sạch cho các cháu tại trường.
 11/05/18  Chăm sóc trẻ  65
Trẻ ngồi ngăy ngắn chuẩn bị giờ ăn