Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoàng Lương

Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
2.222.467
c0hoangluong@bacgiang.edu.vn