Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 22/03/19  Chương trình học  62
Giờ hoạt động ngoài trời của cô và trò Trường MN Hoàng Lương
 30/11/18  Chương trình học  54
Hoạt động cô đổi mới sáng tạo, trẻ tích cực hoạt động của cô và trò lớp mẫu giáo 5T
 18/04/17  Tin tức  81
chương trình giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi
 29/01/15  Tin tức  81
chương trình 5-6 tuổi
 29/01/15  Tin tức  87
chương trình 24-36 tháng tuổi
 23/09/14  Tin tức  78
chương trình 5-6 T