Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
 28/06/20  Tin nhà trường  2
Chủ nhật xanh đầy ý nghĩa
 11/06/20  Tin nhà trường  2
Xây dựng môi trường " Xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ
 11/06/20  Tin nhà trường  3
Hoạt động trải nghiệm củng cố chuyên đề XDMTGD lấy trẻ làm trung tâm
 11/06/20  Tin nhà trường  12
Tổng kết 5 năm chuyên đề xây dựng mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm
 27/05/20  Tin nhà trường  4
Giờ học của các bé Trường MN Hoàng Lương
 27/05/20  Tin nhà trường  5
Giờ ngủ trong buổi học đầu tiên đến trường của các bé
 27/05/20  Tin nhà trường  6
CBGV trường MN Hoàng Lương tích cực chăm sóc vườn rau sạch cho bé 
 25/02/20  Tin nhà trường  9
Công tác trực trường của CBGV trong những ngày nghỉ chống dịch Covid-2019