Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương
Điện thoại: 2.222.467
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết 5 năm chuyên đề xây dựng mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm

Tổng kết 5 năm chuyên đề xây dựng mô hình trường học lấy trẻ làm trung tâm

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề

“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

 

Căn cứ Công văn số 714/PGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa “Về việc Hướng dẫn tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Trường Mầm non Hoàng Lương báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác quản lý, chỉ đạo   

a) Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề:

Nhà trường triển khai Thực hiện công văn số 20/PGDĐT-GDMN ngày 7 tháng 03 năm 2017 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ kế hoạch số 04b/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa “Về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ kế hoạch số 27/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa“Về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2017- 2018;

Căn cứ công văn số 106/SGDĐT- GDMN ngày 08/02/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”;

Căn cứ công văn số105/PGD&ĐT ngày 12/02/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”;

Căn cứ Công văn số 714/PGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa “Về việc Hướng dẫn tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Nhà trường đã xây dựng, triển khai kế hoạch số 08 ngày 24/4/2017 thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020” và kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018- 2018-2019 tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện các nội dung của chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

b) Việc kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề (cấp huyện, cấp trường).

Được sự quan tâm của lãnh đạo chuyên môn Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” tới các nhà trường cụ thể, rõ ràng, đầy đủ các nội dung, tiêu chí áp dụng để thực hiện.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề qua các tháng giao ban và sinh hoạt chuyên môn cấp huyện. Hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn gặp phải từ các nhà trường mầm non trong toàn huyện

Nhà trường cử CBQL, GV tham gia tập huấn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”do Phòng giáo dục tổ chức và tham quan học hỏi trường bạn trong huyện xong triển khai lại chuyên đề này tại nhà trường.

Chỉ đạo giáo viên các lớp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ, trang trí môi trường trong và ngoài lớp áp dụng theo các tiêu chí quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Tạo điều kiện, hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của trường, lớp. Làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp

Nhà trường luôn được sự quan tâm của của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy – UBND xã Hoàng Lương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường khang trang, sạch đẹp và đã tập trung thành 1 khu nên rất thuận lợi cho việc quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường.

Được sự ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp của các bậc phụ huynh trong việc tạo môi trường trong và ngoài lớp theo tiêu chí áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để trẻ được trải nghiệm, khám phá, tích cực hoạt động trên môi trường thân thiện và an toàn.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, sáng tạo trong đổi mới phương pháp lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động và trang trí lớp đúng chủ đề, tạo cảnh quan môi trường theo hướng mở nhằm tạo cơ hội cho trẻ tích cực hoạt động.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí

          * Cơ sở vật chất

- Tổng số điểm trường: 1 điểm

          - Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm

          - Nhóm lớp đủ đồ dùng theo quy định: 6 lớp/10 lớp = 60%

          - Nhóm lớp đảm bảo các góc theo quy định: 10/10 = 100%

          - Nhóm lớp thiết kế các hoạt động đảm bảo tính mở: 10/10 = 100%

          - Môi trường hoạt động ngoài trời: Nhà trường có sân chơi và các thiết bị đồ chơi ngoài trời theo quy định. Có sân chơi phát triển vận động, sân an toàn giao thông, khu vui chơi với cát sỏi, vườn cây, rau, hoa, quả đảm bảo an toàn cho trẻ tham gia hoạt động.

          * Kinh phí đầu tư cho chuyên đề 5 năm: 874.863.000đ

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

a) Nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên đề cho CBQL, GVMN.

* Bồi dưỡng đội ngũ.

  • Cấp huyện (PGD)

- Nội dung:

+ Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.

+ Hướng dẫn thực hiện chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- Hình thức : Tập trung

-  Số lần tập huấn: 4 lớp

- Số lớp tập huấn: 4 lớp

- Số CBQL &GV tham gia: 20 lượt đ/c

- Kết quả: CBQL & GV

  • Cấp trường:

- Nội dung:

+ Hướng dẫn giáo viên lựa chọn các tiêu chí áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động giáo dục hàng ngày

+ Hướng dẫn giáo viên xây dựng chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

- Hình thức: Tập trung

- Số lớp tập huấn : 4 lớp

- Số lần tập huấn: 4 lần

- Số CBQL&GV tham gia: 80 lượt đ/c

b) Đánh giá kết quả 

- Giáo viên có hiểu biết về kiến thức xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, áp dụng vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ.

- Giáo viên chủ động tích cực học tập, không ngừng nâng cao hiểu biết về chuyên đề.

- Chọn lớp điểm về từng mặt của chuyên đề để đạt kết quả cao.

- Tích cực tổ chức các buổi chuyên đề để giáo viên có hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn về việc thực hiện chuyên đề.

- Tích cực dự giờ, thăm lớp và tư vấn giúp đỡ giáo viên còn khó khăn trong việc thực hiện các nội dung của chuyên đề.

- Tham mưu với địa phương và thu hút nguồn xã hội hóa từ các tổ chức và phụ  huynh học sinh.

4. Tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề.

a) Nội dung, hình thức, kết quả

  • Cấp huyện (PGD)

- Nội dung:

+ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

+ Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

- Hình thức: Tập trung

- Số lần thực hiện: 4 lần

- Số CBQL&GV tham dự: 20 lượt đ/c

  • Cấp trường:

- Nội dung:

+ Cách xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

  +  Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển.

  + Tổ chức thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của các nhóm lớp

  - Hình thức: Tập trung

  - Số lần thực hiện: 4 lần

  - Số CBQL & GV tham gia: 80 lượt đ/c

b) Đánh giá kết quả

- 100% CBQL, GV biết cách xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế ở trường địa phương và nhóm lớp phụ trách.

- Giáo viên biết thiết kế các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm tạo sự hứng thú tích cực hoạt động cho trẻ

- Trang trí, thiết kế môi trường trong và ngoài lớp học đẹp, gần gũi, có nhiều góc mở cho trẻ hoạt động.

            5. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Căn cứ công văn số 106/SGDĐT- GDMN ngày 08/02/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”;

Căn cứ công văn số105/PGD&ĐT ngày 12/02/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”;

- Tổ chức thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường 10/10 lớp tham gia đạt 100%

- Tham dự Hội thi cấp huyện về việc “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

+ Năm thứ nhất Nhà trường tham gia hội thi cấp huyện về việc “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” xếp thứ 28/37 trường.

+ Năm thứ hai Nhà trường tham gia hội thi cấp huyện về việc “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” xếp thứ  8/34 trường. Vượt 20 bậc so năm trước

+ Kết quả đạt được

- 100% giáo viên tham dự tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu phế thải, thiên nhiên sẵn có tại địa phương để làm đồ dùng đồ chơi, trang trí các góc mở, tạo nhiều khu vực, góc chơi trong lớp cho trẻ hoạt động trải nghiệm.

- Phụ huynh tích cực phối hợp ủng hộ nhà trường và các nhóm lớp trang trí, thiết kế vườn hoa mang những hình thù con vật ngộ nghĩnh từ chai lọ, lon bia, lon nước ngọt...để trẻ được hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

- Phối hợp tuyên truyền với các bậc phụ huynh tham gia tích cực vào việc xây dựng môi trường nhóm lớp xanh – sạch – đẹp và an toàn cho trẻ hoạt động.

 

6. Kết quả triển khai thực hiện chuyên đề của đơn vị

a)  Số lớp thực hiện chuyên đề: 10/10 đạt 100%

b) Việc xây dựng điểm.

 Nhà trường Lựa chọn: 5 lớp thực hiện mô hình điểm, đầu tư xây dựng lớp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm LTLTT, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non LTLTT để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Hướng dẫn, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 2 lớp mẫu giáo căn cứ các tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT để xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề.

c) Đánh giá kết quả.

- Sau 05 năm thực hiện chuyên đề, hiện nay cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trang thiết bị của các nhóm lớp đã được nhà trường đầu tư, trang bị tương đối đầy đủ, các cô giáo tích cực sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí lớp đẹp, phù hợp, hấp dẫn trẻ. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh trồng cây xanh, cây cảnh, tạo hình vườn hoa, vườn rau để trẻ chăm sóc và hoạt động hàng ngày. Trẻ hoạt bát, tự tin tham gia vui vẻ vào tất cả các hoạt động do giáo viên thiết kế đưa ra, trẻ biết chia sẻ và sáng tạo hơn trong các hoạt động học và chơi hàng ngày.

Phụ huynh quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện phối hợp cùng cô giáo tham gia các hoạt động xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, ủng hộ công sức, nguyên vật liệu để tạo ra các bồn cây xanh, cây hoa, khu vui chơi ngộ nghĩnh thu hút trẻ tham gia hoạt động tích cực.

Giáo viên biết xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

Giáo viên tích cực tự học, tự rèn, nghiên cứu nội dung các bài dạy trẻ theo

hướng lấy trẻ làm trung tâm.

          Trẻ tự tin hơn, thích tìm tòi khám phá, trải nghiệm nhiều hơn, trẻ hứng thú hơn trong hoạt động. Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở trẻ, rèn kỹ năng kiến thức về môi trường xung quanh trẻ.

7. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 04b/KH-PGDĐT ngày 23/4/2017

7.1. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học.

          * Cơ sở vật chất

- Tổng số điểm trường: 1 điểm

          - Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm

          - Nhóm lớp đủ đồ dùng theo quy định: 4 lớp/10 lớp = 40%

          - Nhóm lớp đảm bảo các góc theo quy định: 10/10 = 100%

          - Nhóm lớp thiết kế các hoạt động đảm bảo tính mở: 7/10 = 70%

          - Môi trường hoạt động ngoài trời: Nhà trường có đủ sân chơi và các thiết bị đồ chơi ngoài trời theo quy định. Có sân chơi phát triển vận động, sân an toàn giao thông, khu vui chơi với cát sỏi, vườn cây, rau, hoa, quả đảm bảo an toàn cho trẻ tham gia hoạt động.

         

* Kinh phí đầu tư cho việc thực hiện chuyên đề

STT

           Nội dung

Số kinh phí

Ghi chú

1

Kinh phí mua săm đồ dùng đồ chơi thiết bị

562,603,000

 

2

Kinh phí XD CSVC và cải tạo Môi trường

218.000.000

 

3

Kinh phí tập huấn bồi dưỡng đội ngũ

12.000.000

 

4

Kinh phí thực hiện XHH giáo dục

81.760.000

 

Cộng

 

 

 

 

*  Tổng kinh phí: 874.863.000đ

Trong đó:

       - Tổng kinh phí cấp huyện: 324.103.00

               + Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị: 277.103.000

                                    + XDCSVC, tạo cảnh quan môi trường: 40.000.000

                                    + Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ: 7.000.000

          -  Tổng kinh phí cấp trường: 550.760.000 đ

                 + Mua sắm đồ dùng đồ chơi, thiết bị: 285.500.000

                           + XDCSVC, tạo cảnh quan môi trường: 178.800.000

                           + Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ: 5.000.000

                           + XHHGD: 81.760.000

- Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, cô giáo trò chuyện thể hiện tình cảm với trẻ, tôn trọng ý kiến của trẻ, động viên trẻ tham gia vào các hoạt động, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

- Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi

của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

- Có nhiều góc cho trẻ tham gia hoạt động, có góc hoạt động trong lớp và góc hoạt động ngoài trời. Có đủ các góc cho trẻ chơi theo nhóm nhỏ.

- Các khu vực trong và ngoài lớp học được sắp xếp theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú. Các góc hoạt động trong và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

- Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

- Tạo điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

 

 

7.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục.

- Xây dựng mục tiêu giáo dục thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.

- Thể hiện nội dung giáo dục theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt thay đổi nội dung, phương pháp đồ dùng học liệu, thời gian phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của địa phương, của trường và của lớp.

- Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ

năng sống cho trẻ.

- Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

- Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức khác nhau.

7.3. Đổi mới Tổ chức hoạt động giáo dục CSGD trẻ.

- Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.

- Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

- Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

- Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

- Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

7.4. Đánh giá sự phát triển của trẻ.

- Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có.

- Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng KHGD, điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

- Tôn trọng sự khác biệt của mỗi trẻ về cách thức, tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

7.5. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất, giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.

-  Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

- Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

- Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

* Nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:

 

STT

Cấp thực hiện

Nội dung

Hình thức

Kết quả

1

Phòng GDĐT

- Tuyên truyền các nội dung về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm,

- Huy động các nguồn lực của các ban ngành đoàn thể

- Tích cực tham mưu với các cơ quan,

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

2

Cơ sở GDMN

 - Xây dựng  môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học

- Hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề đối với đội ngũ CBGVNV, đối với trẻ, với phụ huynh.

- Tuyên truyền về tổ chức các hoạt động tổ chức chuyên đề:

- Tuyên truyền về công tác tu sửa CSVC, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ chuyên đề.

 - Tổ chức ngày hội ngày lễ

- Tuyên truyền trên các góc tuyên truyền của nhà trường, của lớp

- Vận động tuyên truyền với phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu

- Mời đại diện Chính quyền địa phương, mời phụ huynh đến dự các ngày hội ngày lễ của trẻ

+ 100% các bậc phụ huynh và các ban ngành đoàn thể hiểu đ­ược nội dung ý nghĩa của chuyên đề.

+ Có hiệu quả tốt tạo sự đồng thuận ủng hộ quan tâm cao của phụ huynh học sinh, của địa phương, các cấp, cỏc ngành

 

 

 

8. Tổ chức 05 năm thực hiện chuyên đề.

Căn cứ vào Kế hoạch số 26//KH- MN ngày 11/11/2019 của nhà trường Kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” theo đúng kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT Huyện

Thời gian tổ chức 05 tháng 05 năm 2020

Thành phần dự: CBGV-NV nhà trường 25/25 đạt 100%

Kết quả: Hội nghị tổng kết tổ chức thành công tốt đẹp được Ban đại diện cha mẹ HS quan tâm đồng hành xây dựng nhà trường và Cty Hải Thịnh nhà cung ứng thực phẩm và là người con quê hương tặng nhà trường 160m2 cỏ nhân tạo để tạo MT cho trẻ chơi khu vui chơi , những người con quê hương cùng phụ huynh học sinh tặng 15 ghế đá ...

9. Thi đua khen thưởng

Nhà trường đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện chuyên đề, kết quả qua cuộc thi cấp trường, cấp huyện đã thưởng cho 3 lớp có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề

* Đối với tập thể:

  1. Khối 5 tuổi gồm có 2 lớp; 5TA2,5TA4
  2. Khối 4 tuổi gồm 1 lớp: Lớp 4TA2

* Đối với cá nhân:

1. Đ/c Hiệu Trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó HT

3. Đ/c Kiều Nguyệt Nga

4. Đ/c Trần Thị Lan

5. Nguyễn Thị Thoa

       Nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện tốt chuyên đề được Phòng GD&ĐT đánh giá cao xếp số 8/36 trường mầm non trong huyện,  kết quả năm học 2017-2018 xếp loại 28/34 trường MN sau 1 tặng vượt so năm trước 20 bậc xếp loại

Tổng kinh phí cho khen thưởng là: 1.800.000đ

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật.

         - Cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi ngoài trời của nhà trường được trang bị đầu tư khang trang và đầy đủ hơn.

- Khi thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giúp cho giáo viên sáng tạo hơn trong việc lập kế hoạch giáo dục, trong việc lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp tổ chức thích hợp, phát huy khả năng của trẻ.

        - Trẻ tự tin hơn, thích tìm tòi khám phá, trải nghiệm nhiều hơn, trẻ hứng thú hơn trong hoạt động.

         - Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở trẻ, rèn kỹ năng kiến thức về môi trường xung quanh trẻ.

- Phụ huynh cũng như nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng và phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt các nội dung chuyên đề.

- Nhà trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề có hiệu quả

        2. Về khó khăn, hạn chế:

       - Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định của các lớp 3,4 tuổi chưa đầy đủ 100%

         - Khả năng của từng giáo viên trong việc áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ còn có mặt hạn chế.

III. ĐỀ XUẤT  PHƯƠNG HƯỚNG

1. Đối với địa phương

- Tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất trang thiết bị và các điều kiện để thực hiện tốt chuyên đề.

2. Đối với Phòng GDĐT

- Tiếp tục  quan tâm về chuyên môn, hỗ trợ đồ dùng, thiết bị còn thiếu để thực hiện chuyên đề cho các nhà trường.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thăm quan các mô hình tiêu biểu về “ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT: Báo cáo;

- Lưu: CM, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyến


Nguồn:Tin trường Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết